Thêm ngân hàng miễn phí giao dịch ngân hàng số

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) vừa thông báo ngừng thu phí chuyển tiền trực tuyến và duy trì dịch vụ ngân hàng số từ đầu năm 2022.

Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã miễn phí chuyển tiền trực tuyến cho tất cả khách hàng sử dụng kênh ngân hàng số mà không yêu cầu điều kiện kèm theo.

Như vậy, cả 4 ngân hàng có vốn nhà nước đều ngừng thu phí chuyển tiền trực tuyến áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân. 

Trên thực tế, đã có một số ngân hàng áp dụng miễn phí giao dịch. Chẳng hạn như Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) bắt đầu từ năm 2016. Một vài ngân hàng khác cũng miễn phí giao dịch gồm Ngân hàng quân đội, Ngân hàng Tiên phong, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng...

Phần lớn ngân hàng còn lại trên thị trường cũng có chính sách miễn phí chuyển tiền, nhưng vẫn yêu cầu đăng ký gói tài khoản với điều kiện về số dư và giao dịch kèm theo.

Nguồn: Tại đây