Thu ngân sách từ đầu năm đến ngày 15-3 đạt 359,9 nghìn tỷ đồng

(HNMO) - Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3-2022 ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-3-2022 đạt 359,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm.
ns
Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3-2022 ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, trong số trên, thu nội địa đạt gần 289 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 70,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,8% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân 38,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán.

Thu từ dầu thô đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 37,8% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 3-2022 ước tính là 56,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-3-2022 đạt 278,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán; chi đầu tư phát triển hơn 47 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán; chi trả nợ lãi 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Nguồn: Tại đây