TKV phấn đấu tiêu thụ 5 triệu tấn than trong tháng 3-2022

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 2-2022, nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn giữ được ổn định, các chỉ tiêu bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Cụ thể, than nguyên khai đạt 3 triệu tấn (bằng 7,7% kế hoạch); than tiêu thụ: 3,1 triệu tấn (đạt 7,2% kế hoạch); đào lò 16.010 mét, (bằng 6,2% kế hoạch); sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: 4.500 tấn (đạt 5,9% kế hoạch); sản xuất Amon Nitrat: 11.000 tấn (5,8% kế hoạch)…

than

Tổng hợp 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng than nguyên khai đạt 6,38 triệu tấn, than sạch thành phẩm: 6,14 triệu tấn, than tiêu thụ: 6,69 triệu tấn, bóc đất đá: 16,62 triệu mét khối, đào 32.577 mét lò. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hóa chất đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt trên 19,9 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 2,6 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân đạt 14,58 triệu đồng/người/tháng.

Tháng 3-2022, TKV đặt kế hoạch sản xuất 4 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 5 triệu tấn; bóc đất tổng số 18 triệu m3, đào 23,34 ngàn mét lò; sản xuất alumina 120 nghìn tấn; sản xuất 800 triệu kWh điện…

Nguồn: Tại đây