Tỷ lệ lãnh đạo nữ trong ngành tài chính Anh ngày càng tăng

Từ khi Bộ Tài chính Anh đưa ra quy định nữ giới trong lĩnh vực tài chính tháng 3/2016, tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị các công ty đã tăng từ 23% lên
Tỷ lệ lãnh đạo nữ trong ngành tài chính Anh ngày càng tăng
Tỷ lệ lãnh đạo nữ trong ngành tài chính Anh ngày càng tăng
 

Cũng theo tổ chức này, tỷ lệ nữ giới trong hội đồng quản trị 200 công ty tài chính hàng đầu nước Anh đã tăng gần 1/3 trong vòng 5 năm kể từ khi chính phủ đưa ra sáng kiến cải thiện cân bằng giới trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, tỷ lệ nữ giới trong ban giám đốc điều hành đã tăng từ 14% lên 22%. Dựa trên tốc độ hiện nay, tỷ lệ nữ giới sẽ ngang bằng nam giới trong hội đồng quản trị vào năm 2029 và trong các ban giám đốc vào năm 2033.

Yasmine Chinwala, đối tác tại New Financial và là đồng tác giả của báo cáo, cho biết mặc dù các đại diện nữ đang đi đúng hướng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Chuyên gia này cảnh báo ngành tài chính sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn, nếu vẫn duy trì tốc độ thay đổi như hiện nay trong thập kỷ tới.

Trong số các thách thức phải kể đến nhu cầu xây dựng nguồn nhân tài nữ, đảm bảo trách nhiệm quản lý được dàn đều và tăng cường bổ nhiệm nữ giới vào các vị trí tạo ra doanh thu.

Nguồn: Tại đây