Xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”

Ngày 23-9, Trung ương Đoàn và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung.

 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi ký kết.

Theo thỏa thuận, trong giai đoạn 2021-2023, hai bên sẽ đồng hành triển khai các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử - chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên; định hướng, giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên; phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số”.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”; tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản của các tỉnh, thành phố trên sàn thương mại điện tử.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu hỗ trợ 100.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số; hỗ trợ 200.000 thanh niên áp dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương; 500.000 thanh niên được tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số...

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, từ tháng 10 đến 12-2021, hai bên sẽ phối hợp triển khai một số hoạt động theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến như: Workshop về kinh tế số, các khóa tập huấn về thương mại điện tử, chương trình Khởi nghiệp số, ra mắt sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”, cuộc thi “Sinh viên đột phá thương mại điện tử”, “Workshop nghề thương mại điện tử dành cho sinh viên”, “Ngày hội Chuyển đổi số quốc gia”.

Hoạt động ký kết hợp tác này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong thanh niên, với những chương trình, hoạt động cụ thể, đặc trưng được thiết kế cho giới trẻ. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn: Tại đây