Chủ tịch Nha Trang xin lỗi người bị giữ xe khi đi mua bánh mì

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang xin lỗi anh công nhân bị Phó chủ tịch phường giữ xe và giấy tờ khi cho rằng đi mua bánh mì là "không thiết yếu".

Nguồn: Tại đây