Đặc nhiệm đánh úp người đang chạy xe máy chở bao tải, nghi chứa đầy heroin

Đặc nhiệm đánh úp người đang chạy xe máy chở bao tải, nghi chứa đầy heroin | Chuyển Động 247 Người đi xe máy chở theo 1 bao tải trên giá hàng phía trước khai nhận, toàn bộ số hàng trong bao tải là heroin. Sự việc xảy ra tại km 18, trên quốc lộ 70 (thôn Tiên Phong, TT Nông Trường, Phong Hải).

Quốc Hoàng T/H

Nguồn: Tại đây