Đề xuất hàng quán bán tại chỗ có rượu bia thí điểm ở quận 7 và TP Thủ Đức, đóng cửa trước 21h

Đề xuất hàng quán bán tại chỗ có rượu bia thí điểm ở quận 7 và TP Thủ Đức, đóng cửa trước 21h Sở Công thương TP.HCM đề xuất hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Trước mắt, chỉ cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm bán đồ uống có cồn trong hàng quán.

Quốc Hoàng T/H

Nguồn: Tại đây