Vô số vật sắc nhọn, đinh vít... xuất hiện trở lại trên quốc lộ 1 ở Bình Chánh

Vô số vật sắc nhọn, đinh vít... xuất hiện trở lại trên quốc lộ 1 ở Bình Chánh Nhiều miếng đinh hình thoi sắc nhọn có kích thước lớn hơn trước cùng vật nhọn từ dây thắng xe máy đã cắt ngắn... được người dân thu gom trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Quốc Hoàng T/H

Nguồn: Tại đây