WHO dự đoán COVID có thể kết thúc vào năm 2022

WHO dự đoán COVID có thể kết thúc vào năm 2022 | Chuyển Động 247 Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cho biết đại dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm tới (2022) nhờ có vắc xin

Quốc Hoàng T/H

Nguồn: Tại đây