Đánh đè bóng (Hit on the ball)

Đánh đè bóng (Hit on the ball)
Proam-snedeker4thfinal-550x306

Chia sẻ của thành viên Tiểu Bảo:

Các khái niệm đè bóng bác mouseking nói đến nó bao gồm những thành phần cơ bản sau:

  • Hit down on the ball: đánh xuống, chứ không phải quét ngang, hay hớt lên. Có nghĩa là tiếp xúc bóng trước, sau đó đầu gậy mới cày đất (bác nào đánh tốt thi divot luôn ở trước bóng). Cảm giác như phải đè hay dí bóng cho nó chui xuống đất ấy ạ.
  • ​Deloft: úp mặt gậy xuống khi vào bóng, nghĩa là cái số 7 lúc vào bóng mặt nó nghiêng thành số 6, vì vậy đánh số 7 xa như số 6.

Theo Golfvn.net

Nguồn: Tại đây