Luật 10 giây trong golf là gì?

Bạn có chính xác bao nhiêu thời gian để đợi bóng rơi xuống lỗ khi bóng nằm ngay sát lỗ?
z4168157622015_e2494a1b202a6c206e91da6c1107f65e

Tình huống: Cú phát bóng ở hố par 3 của bạn đưa bóng lăn sát mép lỗ. Nhóm đấu của bạn phải mất vài phút để di chuyển từ tee lên green. Khi lên đến green, bóng bất ngờ rơi xuống lỗ. Vậy cú đánh đó được tính là cú HIO hay chỉ được tính là birdie do bạn bị phạt 1 gậy vì quá thời gian 10 giây?

Có thể bạn đã không ít lần xem được trên truyền hình những pha gạt bóng ngay mép lỗ và theo luật, các golfer sẽ có 10 giây để chờ bóng lăn xuống lỗ. Nếu quá thời gian đó, golfer chưa kết thúc hố, họ sẽ bị phạt 1 gậy.

Tuy nhiên, đối với trường hợp trên thì có vẻ rắc rối hơn vì đó là cú phát bóng trên tee, và thời gian chờ chắc chắn sẽ nhiều hơn con số 10 giây kể trên. Khi đó, họ có bị phạt vì quá 10 giây hay không?

Theo luật 13.3(a), bạn sẽ có một lượng thời gian cho phép để di chuyển lên hố trước khi luật 10 giây được áp dụng. Tình huống trên chỉ ra rằng người chơi chưa hề có mặt ở green khi bóng lăn gần mép hố và người chơi đó cũng không cố tình câu giờ di chuyển lên green với mục đích chờ bóng lăn xuống lỗ. Vì vậy, khi lên green, nếu bóng rơi xuống hố trước thời gian 10 giây thì đó sẽ được tính là cú đánh đầu tiên trên teebox. Đồng nghĩa với cú HIO.

Nguồn: Tại đây