sửa swing

Thay đổi swing để đạt được sự bền bỉ của Bernhard Langer

Thay đổi swing để đạt được sự bền bỉ của Bernhard Langer

Nhờ điều chỉnh cách finish theo gợi ý của HLV Willy Hoffman cách đây gần bốn thập kỷ, Langer không chỉ tránh được chấn thương nặng mà còn kéo dài sự nghiệp đấu golf đỉnh cao.